Sunnaas sykehus HF er stolte av å være en del av C3, hvor vi er sammen om å skape fremtidig helse. Som Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, har sykehuset et særlig ansvar for å bidra til utvikling av hele rehabiliteringsfeltet knyttet til pasientbehandling, forskning, kunnskapsutvikling og samhandling. For å få til det, samarbeider vi med ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer både i Norge og internasjonalt, blant annet Center for Connected Care (C3).   

Sunnaas er en viktig bidragsyter, blant annet som testbed for næringslivspartnerne for utprøving av teknologi innenfor kompetanseområdene bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, virtuell rehabilitering, eHelse og digitale tjenester.

Les mer på våre nettsider: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/innovasjon
Kontakt

Sveinung Tornås


E-post: sveinung.tornas@sunnaas.no
Tlf. +47 991 59 137

 
System provided by GetShop AS - www.getshop.com