Fokusområde 4: Sikker og lett tilgjengelig IKT

Nye arbeidsformer krever gode støttefunksjoner; en digital tsunami er på vei. Ny teknologi påvirker oppgavefordeling, involvering av brukere og pasienter, tverrfaglighet i team - og nye muligheter for hvor tjenestene leveres.

Helsepersonell sier de ofte sinkes av IKT-systemer. Pasienter som trenger behandling og oppfølging fra mange deler av helsetjenesten opplever at helsetjenesten ikke henger sammen. Den teknologiske utviklingen gjør at det kan samles inn store mengder data med et høyere presisjonsnivå enn før. Det gir nye muligheter for diagnostikk, behandling og oppfølging. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening er viktige virkemidler for å gi brukerne en enklere hverdag og reell medvirkning i egen behandling.

C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS