Siemens Healthineers bidrar til verdiskapning for aktører i helsevesenet ved å være en partner innen områder som presisjonsmedisin, optimalisering av helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og innen digitalisering av helsevesenet. Som en ledende aktør innen medisinsk teknologi, jobber Siemens Healthineers kontinuerlig med innovasjon av produkt- og tjenesteporteføljen. Kjerneområdene våre er bildediagnostikk, bildeveiledet behandling, laboratoriediagnostikk og molekylærmedisin. Siemens Healthineers utvikler også digitale tjenester for helsesektoren.
 
I forretningsåret 2017 hadde Siemens Healthineers en omsetning på EUR 13,8 milliarder og et resultat på EUR 2,5 milliarder. Selskapet har om lag 48.000 ansatte globalt. Mer informasjon er tilgjengelig på www.siemens-healthineers.com.
 
 
Kontakt

Olav Åsgård

Head of Business Development
E-post: olav.aasgaard@siemens.com
Tlf. +47 901 60 518
System provided by GetShop AS - www.getshop.com