Revmatismesykehuset

- er et privat spesialsykehus for pasienter med ulike revmatiske sykdommer. Sykehuset har avtale med Helse Sør-Øst RHF og med Sykehuset Innlandet HF.

Sykehuset har et hovedsenteransvar for revmatologi i Innlandet. Vi ønsker å være med på å utvikle og ta i bruk nye løsninger som både vil dekke våre pasienters behov og bidra til en bedre drift av sykehuset. 
Kontakt

Åge Westlie

Direktør
E-post: aage.westlie@revmatismesykehuset.no
Tlf. 61279500


 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com