Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har i tillegg en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 22 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner (2013) og har sin virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Oslo. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Gi pasientene et bedre tilbud
Oslo universitetssykehus er etablert for å skape et ledende sykehus på kvalitet, gode pasientforløp med helhetlig pasientbehandling. Sykehuset skal være et lokomotiv for spesialisert behandling, forskning, utdanning og kunnskapsutvikling.

Internasjonalt nivå
Oslo universitetssykehus driver avansert pasientbehandling, forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på et høyt internasjonalt nivå. Sykehuset er landets og et av Skandinavias største. Årlig gjennomføres over 1,2 millioner pasientbehandlinger.
Oslo universitetssykehus er en av landets viktigste aktører når det gjelder helseforskning og utdanning av helsepersonell. Sykehuset er beredskapssykehus for Øst- og Sørlandet, og har i tillegg enkelte nasjonale beredskapsoppgaver. Sykehuset har også ansvaret for ambulansetjeneste, 113-sentralen, luftambulanse og pasientreiser i Oslo og Akershus.

14 klinikker
Oslo universitetssykehus har 14 klinikker, samt enheten Oslo sykehusservice som leverer ikke-medisinske tjenester til resten av sykehuset.
Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus.  
 
Kontakt

Mona Helén RønningsenE-post: mona.helen.ronningsen@ous-hf.no
Tlf. (+47 902 53 445)

www.oslo-universitetssykehus.no
System provided by GetShop AS - www.getshop.com