Oslo Kommune

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester har ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for eldre og funksjonshemmede, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, barnevern, helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester og tiltak for rusmiddelmisbrukere. Tjenestene ytes av Oslos 15 bydeler og av de fire etatene: Helseetaten, Velferdsetaten, Sykehjemsetaten og  Barne- og familieetaten. 

Oslo kommune er inne i store innovasjonsprosesser. Vi ønsker en åpen dialog med innbyggere og medarbeidere i kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenestene om utvikling av velferdsteknologi og gode kommunikasjonsplattformer. 
Kontakt

Gry Slotterøy
Mediakontakt
E-post: Gry.Slotteroy@byr.oslo.kommune.no
Tlf. +47 918 12 398

www.oslo.kommune.no
System provided by GetShop AS - www.getshop.com