C3 - Centre for Connected Care - Innovasjon på brukernes premisser
 
Det eneste vi i C3 - Centre for Connected Care, vet om fremtiden er at løsningene på de store helseutfordringene ligger hos brukerne selv.
Det er pasientene, de pårørende og ikke minst de ansatte i helseomsorgen som best kan gi oss svarene på hvordan vi i C3 skal drive innovasjon på brukernes premisser. Det er først da vi
virkelig vil få fart på samarbeidet mellom pasienter, næringsliv, industri, kommuner, sykehus og forskningspartnere.
 
Det aller mest spennende for oss er at vi ikke aner hva løsningene kommer til å bli! Hadde vi visst det, ville ikke dette senteret ha blitt til. Det er mange innovasjoner der ute som verken er blitt implementert eller spredd. For oss er spredning den nye innovasjonen: Det handler faktisk først og fremst å finne, utforske og ta i bruk den eksisterende innovasjonen. Med Oslo universitetssykehus som vertsinstitusjon får vi mulighet til å ta ut verdiskapningen fra prosjektene vi setter i gang.
 
Frem til 2022 skal vi i Senter for Fremtidig helse vise helt nye veier for hvordan Helse-Norge skal bli. Teknologi og IT står i sentrum for det vi skal drive med, og ett konkret mål for C3 er at 20 prosent av kronikerne skal få behandling hjemme innen utløpet av perioden. Allerede nå vet vi at brukerne selv er de beste til å bestille time til helsetjenestene de trenger. Da må det være færrest mulig barrierer for at pasientflyten skal fungere optimalt. Vi må finne hvordan vi får motivert pasientene til best å ta vare på seg selv gjennom å involvere dem i beslutningsprosessene.
 
C3 har fem forskningspartnere og tretten brukerpartnere som alle er blitt spurt hva de ønsker å få til i senteret. Frem til 2022 vil det være satt i gang 27 innovasjonsprosjekter og fire innovative anskaffelser innenfor fem fokusområder
; Barn, voksne og eldre i sykehus hjemme, Mental helse med nye øyne, Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov, Sikker og lett tilgjengelig IKT og Jeg kan gjøre mer selv.
 
C3s hovedmål:
Utvikle, teste og nyttiggjøre nye løsninger som setter pasienten i stand til å ta styring over egen helse og behandling, løser morgendagensbehov - og bidrar til vekst i helsenæringen.
05.04.20182017 C3 Annual Report.pdf9.80MB
02.05.20172016 C3_Annual report.pdf1.85MB
07.04.20172015 C3_Årsrapport.pdf656.36KB
Hvem er vi?
Hva er C3?
Utvalgene
Fokusområder
Barn, voksne, og eldre i sykehus hjemme
Mental helse
med nye øyne
Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov
Sikker og lett tilgjengelig IKT
Jeg kan gjøre
mer selv
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com