Norway Health Tech
er en helseteknologi klynge med nesten 190 medlemmer innen e-helse, medisinsk teknologi, velferdsteknologi, diagnostikk og biotech. Hele verdikjedene er representert i vår medlemsmasse fra helsestartups og større selskaper med helsefokus, til sykehus, kommuner og universitet/forskningsinstitutt. I tillegg er flere service providers medlem hos oss.

Vi vil akselerere og støtte bruk av innovativ teknologi i helseomsorgen, og støtte næringsutvikling for norsk helsenæring nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å skape møteplasser, forum og nettverk som fremmer kunnskapsdeling, samarbeid, investorsatsning og felles retning er vi med å sette norske helseteknologi bedrifter på det globale kartet.


 
Kontakt

Anita Moe Larsen

Kommunikasjonssjef
E-post: anita.moe.larsen@norwayhealthtech.no
Tlf. 416 06 800

Norway Health Tech
Forskningsparken
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

http://www.norwayhealthtech.no/
System provided by GetShop AS - www.getshop.com