Fokusområde 2: Mental helse med nye øyne


For psykisk syke vokser problemene når man ikke får helsehjelp i tide. Innbyggerne trenger rask hjelp før problemene utvikler seg. Da må hjelp være lett tilgjengelig. Målet er åpne og utadrettede arbeidsformer og god samhandling med utgangspunktet i tidlig og god utredning og diagnostikk.

Digitale verktøy gjør brukeren til en aktiv medvirker og kan benyttes forebyggende, i utredning, behandling, veiledning og i kompetanseutveksling. I nær framtid vil mange foretrekke å kommunisere elektronisk via video, chat og andre programmer i stedet for at behandling skjer hvor både pasient og behandler fysisk er til stede. (3)

Mer bruk av e-helse og IKT gir store endringer i arbeidsmåter og kan gi bedre tilgjengelighet, service og ressursutnyttelse.
 
(3) I psykisk helsevern kan IKT-baserte verktøy virke godt både i utredning, behandling, veiledning, kompetanseutveksling og vaktberedskap. I framtiden vil mange trolig foretrekke å kommunisere elektronsik via video, chat og e-postliknende programmer i stedet for at all behandling skjer med både pasient og behandler fysisk til stede (Nasjonal helse- og sykehusplan, 2016-2019, s. 69)
System provided by GetShop AS - www.getshop.com