LARVIK KOMMUNE

Lengst sør i Vestfold fylke ligger Larvik kommune, fylkets største i utstrekning (530 km2) og med nesten 44000 innbyggere. I 2018 gjennomføres kommunesammenslåing mellom Larvik og Lardal, og innbyggertallet vil øke med ca 2500.
Kommunen er spesielt kjent for Bøkeskogen, Farris, Thor Heyerdahl og herlig sommerliv langs de mange flotte kystområdene. 

Helse- og omsorgstjenestene i Larvik har brukere i alle aldersgrupper, med en stor bredde i tjenestebehov. Samhandlingsreformen fastsetter at flere brukere skal få tilbud i kommunen. Larvik kommune ser også en endring i behov hos barn og unge. Rus- og atferdsproblematikk er mer fremtredende enn før. Larvik er en av kommunene som er valgt ut til det nasjonale nettverket for velferdsteknologi og har en stor satsing innenfor dette området. 

Larvik kommune deltar som partner i C3 fordi vi i et spennende samspill med forskningsfeltet, leverandørene og tjenestene kan bidra til utvikling av fremtidens helsetjenester. Våre tjenester er godt i gang med et paradigmeskifte – hvor fokus er rettet mot brukeren og «Hva er viktig for deg?» Mennesket er sjef i eget liv – i alle livets faser!

Kommunen er allerede i gang med flere satsninger, og i tråd med disse satser vi på at følgende ideer/prosjekter inkluderes i C3:
Selvhjelpsfokusert alarmmottak og callsenter 24/7
Storsatsning på teknologi for et selvstendig, trygt og aktiv liv (STA)
Pasient, pårørende og profesjonell jobber sammen i fremtidens psykiske HELsetjeneste (helse, arbeid, bolig, nettverk)

Samarbeid med andre partnere i C3 gir oss mulighet til å lære av de øvrige partnerne, uttesting av relevant teknologi og aktuelle arbeidsprosesser, og til forskning som kan gi oss svar på hva som er virkningsfulle og gode tjenester!
Kontakt

Heidi Christensen


E-post: heidi.christensen@larvik.kommune.no
Tlf. +47 982 31 055

Nils Fredrik Lysebo

E-post: nils.fredrik.lysebo@larvik.kommune.no


 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com