Fokusområde 3: Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov


Vi blir fler, vi blir eldre og enkelte sykdommer vokser i omfang. Vi forventer mer av helsetjenesten, men må selv bidra mer for å forebygge og leve med sykdom. Samvalg i omsorgshjelp kan realiseres.

Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon gir innbyggeren en mer aktiv rolle i utformingen av egne omsorgsbehov. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger er viktige virkemidler for å gi innbyggeren enklere hverdag og reell medvirkning. Mobile omsorgstilbud legger til rette for skreddersøm av omsorgsbehov (4)

(4) Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger er viktige virkemidler for å gi brukerne en enklere hverdag og reell medvirkning i egen behandling (Nasjonal helse- og sykehusplan, 2016-2019, s. 29)
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com