Fokusområde 5: Jeg kan gjøre mer selv


I fremtiden kan hver og en ivareta forebygging og lære å leve med kronisk sykdom, hjulpet av blant annet sensorteknologi. Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon skal gjøre oss aktive i forebygging, diagnostisering, utredning, behandling og rehabilitering (7).

Læring og egenmestring skal styrke den enkelte. Nye digitale tjenester fremmer bruk av ambulering, tverrfaglige team, telemedisin og e-konsultasjoner og kan redusere behovet for spesialistbehandling.

(7) Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon vil gjøre at pasienter kan mestre egen helse og behandling i langt større grad enn i dag. Pasienten vil være en aktiv pådriver i forebygging, diagnostisering, utredning, behandling og rehabilitering. Denne utviklingen vil få store konsekvenser for hvordan sykehusene bygges, organiseres og drives i årene som kommer (Nasjonal helse- og sykehusplan, 2016-2019, s. 26)
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com