Fokusområde 5: Jeg kan gjøre mer selv


I fremtiden kan hver og en ivareta forebygging og lære å leve med kronisk sykdom, hjulpet av blant annet sensorteknologi. Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon skal gjøre oss aktive i forebygging, diagnostisering, utredning, behandling og rehabilitering.

Læring og egenmestring skal styrke den enkelte. Nye digitale tjenester fremmer bruk av ambulering, tverrfaglige team, telemedisin og e-konsultasjoner og kan redusere behovet for spesialistbehandling.

C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS