Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo deltar i C3 som forskningspartner. Forskningsfokuset er på den underliggende
IKT-infrastrukturen som skal muliggjøre innovative, pasient-rettede helsetjenester. Valg av teknologi og arkitektur må vurderes ut fra hva som gir "generative" (dvs. produktive) løsninger og hva som hindrer at den totale arkitekturen blir for kompleks og uregjerlig.
Kontakt

Margunn Aanestad


E-post: margunn@ifi.uio.no
Tlf. +47 453 90 480

http://www.mn.uio.no/ifi/
System provided by GetShop AS - www.getshop.com