C3 administrasjonen skal hjelpe partnere og utvalg med fremdrift og støtte. Vi skal identifisere finansieringsmuligheter og gi støtte i søknadsprosesser og assistere prosjektdeltakere i bruk av verktøy og prosessering. C3 administrasjonen har ansvar for porteføljeoversikt, tilrettelegge for uttesting og bistand i form av nettverksaktiviteteter og kontakter.

Ta kontakt med oss - vi gjør vårt beste for å sikre suksess for C3 prosjektene!

 
 
Kari J Kværner
Senterdirektør
 E-post: uxkakv@ous-hf.no
 Tlf: +47 416 70 901

Strategisk og politisk arbeid
Internasjonale partnere
Forskningsansvarlig for WP10
og WP11
 
 
Kjersti Hattrem
Adm. konsulent
 E-post: kjehat@ous-hf.no
Tlf: +47 475 01 218

Ansvar for resepsjon, henvendelser og tilrettelegge kontorplasser og møterom
 

 
Kari Hengebøl
Konst. daglig leder
 E-post: kaheng@ous-hf.no
 Tlf: +47 957 51 178

Kommunikasjon,
Kontakt og oppfølging  utvalg, Internasjonal kontakt, søknad- og finansieringsbistand
 
 
Linn Støme
Spesialrådgiver/ PhD
 E-post: linast@ous-hf.no
Tlf: +47 948 80 825

Allokering av ressurser og arbeidsplaner
Kontakt forskningsutvalg
 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com