96 mill NOK er fordelt til de fem institusjonene som er ansvarlige for forskningen

Midlene finansierer forskere, doktorgradsstipendiater og postdok stillinger. Det er fem forskningsmessige hovedtemaer:

  1. Innovasjonsprosesser, utvikling av forretningsmodeller, verktøy og metoder for bruk i utvikling av nye innovative helsetjenester
  2. Kommunikasjonsinfrastrukturer og plattformer for framtidas helsetjenesteorganisering
  3. Innovative anskaffelsesprosesser, iverksetting, implementering og organisering av nye innovative helsetjenester
  4. Økonomiske analyser både på virksomhets- og samfunnsøkonomisk nivå og utvikling av økonomisk analyseverktøy for effektiv evaluering av innovasjons- og forbedringsprosjekter
  5. Simuleringsverktøy for kapasitetsbehov, logistikkutfordringer, effekter av og utfordringer for styringsmodeller som skal koordinere tilbud og behandling i sykehus, i kommunale helseinstitusjoner og i hjemmene
C3 – et treveis samspill er avgjørende

Samarbeidet i C3 partnerne blir avgjørende for verdiskaping og opplevd nytte for alle. Bedrifter, sykehus og kommuner er brukerpartnere. Forskningspartnerne får tilgang på innovasjonsprosjekter og forplikter seg til å bidra med forskning på virksomheten i C3.

Sykehus og kommuner bidrar med egne prosjekter (innovasjonsprosjekter, innovative anskaffelser, uløste behov) og forplikter seg til å være med i utvikling, tilpassing og uttesting sammen med bedriftspartnere og Norway Health Tech.

Hva blir nytt med C3?
Bedrifter bidrar i C3s med produkter og tjenester som har behov for uttesting og validering hos offentlige brukerpartnere og som egner seg til forskningsformål.
Nye tjenester og produkter utvikles, forskning innen helseinnovasjon gjennomføres og det utvikles metoder for måling av innovasjoners nytteverdi.
Samarbeid om utvikling og uttesting av nye løsninger med næringsliv og helseaktører formaliseres og metoder for økt utviklingshastighet, implementering og spredning av innovasjoner innen helse utvikles.

 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com