Dignio er Norges ledende leverandør av medisinsk avstandsoppfølging. Vår prisvinnende plattform legger til rette for at helsepersonell kan følge opp et større antall pasienter på en sikker og innovativ måte med høy kvalitet. De teknologiske løsningene gir pasienten en fleksibel hverdag med økt mestring og livskvalitet.

Vår programvare, Dignio Prevent, er utviklet i samarbeid med pasienter og helsepersonell for å kunne gi sikker avstandsoppfølging med god kvalitet. Den integrerer en rekke pasientstyrte, medisinske enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling, som for eksempel medisinske målinger, symptomrapportering, medisinering og rehabilitering.

Plattformen kobler pasientene direkte sammen med helsepersonell, gjennom pasientappen MyDignio, for tidlig oppdagelse av sykdomsforverring og forebyggende intervensjon. Gjennom appen har pasienten tilgang til alle egne data og direkte, skriftlig kommunikasjon
med helsepersonell. MyDignio er enkel og intuitiv selv for digitalt uerfarne brukere. Systemet er mobilt og stedsuavhengig, og gir brukerne større grad av selvstendighet.

Våre produkter innen automatisk medisineringsstøtte er integrert i Dignio Prevent, og kan brukes alene eller som en del av et program for medisinsk avstandsoppfølging. Både multidosedispenseren, Medido, og den automatiske dosetten, Pilly SMS, er mobile og tar hensyn til en aktiv brukerhverdag.
 
Kontakt 

Jens Espeland

Lege/medisinsk sjef
E-post: jens@dignio.com 
Tlf. +47 971 07 134

www.dignio.no
System provided by GetShop AS - www.getshop.com