- Ble grunnlagt i 2010 med målsetting om å  bedre omsorgen for eldre og kronisk syke pasienter. Dignio tilbyr en løsning for sømløs omsorg og behandling der pasienter og helsepersonell aktivt bruker samme system, med brukergrensesnitt nøye tilpasset hver rolle. Pasienten kan da enkelt følges opp på avstand.

Dignio Prevent  er en programvareplattform som integrerer en rekke pasientstyrte medisinske enheter  som støtter hjemme basert omsorg og behandling, som for eksempel medisinsk målinger, spørreskjemaer, medisinering og rehabilitering. Plattformen kobler pasientene direkte sammen med helsepersonell for tidlig oppdagelse av sykdomsforverring og forebyggende intervensjon. Gjennom prosjekter og pasientoppfølginger har Dignio også utviklet en drifts- og oppfølgingsmetode som er avgjørende for implementering og selvstendiggjøring av pasienten.

"Dignio Connected Care" har vært i drift siden 2012 i 50 kommuner i Norge og to i Danmark. Oslo kommune har vært vår viktigste partner i utvikling og klinisk  uttesting. Resultatene fra Oslo viser eksepsjonell helseeffekt av å bruke Dignio  sin løsning.

C3 er en meget interessant mulighet for Dignio til kunne å samarbeide med andre partnere over tid. Dignio ønsker å utnytte samarbeidet med andre aktører til  å utvikle praktiske, kunnskapsbaserte og nyttige metoder som kan utvikle helsevesenet til å være mer effektivt for leverandører og føre til en bedre helsetjenester for pasienter. For Dignio er det viktig at løsningene skal være enkle å bruke, lett å forstå og oppfattes som et godt verktøy for helsepersonell og spesielt for pasientene.

Med en sterk posisjon i hjemmebasert omsorg og behandling samt i primærhelsetjenesten, vil Dignio både bidra til, og ha stor nytte av å støtte integrasjon mellom pasient, spesialisthelsetjenesten, hjemmebasert omsorg, fastlege og rehabilitering. Vi forventer  i fellesskap å utforme løsninger som kan utvikles til metoder som setter pasienten i sentrum. Dignio vil tilby tilgang til vår programvareplattform, profesjonell gjennomføringskunnskap og erfaring. Vi vil også bidra med vår erfaring fra våre engasjementer i Norge, Danmark og Kina.
Kontakt 

Jens Espeland

Lege/medisinsk sjef
E-post: jens@dignio.com 
Tlf. +47 971 07 134

www.dignio.no
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com