Aug-15Sep-15Oct-15Nov-15Dec-15Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16Jul-16Aug-16Siste


Kommersiell innovasjon i helsetjenesten?

Blogginnlegg skrevet av Thomas Hoholm, førsteamanuensis - Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI: Norsk og europeisk innovasjonspolitikk har lenge hatt en naiv forestilling om hvordan «akademisk entreprenørskap» skal føre til mye og viktig ny næringsutvikling. Selv om «den lineære modellen»* for forskningsbasert innovasjon er slaktet av forskningen for lenge siden, finnes restene av den fortsatt i systemet, skjult som optimistisk retorikk om hvor nyttig og økonomisk verdiskapende forskningen kan eller bør være bare vi klarer å dyrke fram mer akademisk entreprenørskap. Helsesektoren er ett av disse viktige feltene hvor praksis i stor grad baseres på akademisk kunnskap (medisin, teknologi) som forvaltes av tunge profesjonsgrupper.

Effektiv velferdsteknologi gir brukerne økt trygghet!

VIS rapporten bekrefter det: Anvendelse av velferdsteknologi er lønnsomt og bidrar til å redusere belastning for både helsepersonell og brukere. Livskvaliteten heves ved at brukerne føler mestring og økt trygghet. Nå gjelder det å spre teknologianvendelsen på nasjonalt nivå.

Fremtidens helse – sømløs og knirkefri?

Fra min stilling som leder for innovasjon ved Oslo universitetssykehus og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI, har jeg fått 98 millioner over 8 år fra Forskningsrådet til å lede et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Centre for Connected Care (C3)/ Senter for fremtidig helse.
Kari J Kværner (C3)
Thomas Hoholm
Kathrine Myhre
System provided by GetShop AS - www.getshop.com