Fokusområde 1: Barn og voksne i sykehus hjemme


Med ny teknologi og IKT kan medisinsk behandling og oppfølging foregå nær den som har behovet. Pasienten kan slippe belastende reiser til sykehus, og spesialistkompetanse kan flyttes dit pasienten befinner seg. Det gir arenafleksibilitet.

Hjemmesykehus i dag ivaretar eldre og kronisk syke, barn - og gir lindrende behandling i hjemmet, men i en liten skala. Potensialet for utvidelse er nærmest ubegrenset. Dette krever politisk vilje og et tverrfaglig samarbeid i nye tjenester og i bruk av ny teknologi. Et mål kan være at så mye som 50 % av sykehusbehandling foregår i hjemmet i nær fremtid.

 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS