Fokusområde 1: Barn og voksne i sykehus hjemme


Med ny teknologi og IKT kan medisinsk behandling og oppfølging foregå nær den som har behovet. Pasienten kan slippe belastende reiser til sykehus, og spesialistkompetanse kan flyttes dit pasienten befinner seg. Det gir arenafleksibilitet (1).

Hjemmesykehus i dag ivaretar eldre og kronisk syke, barn - og gir lindrende behandling i hjemmet, men i en liten skala. Potensialet for utvidelse er nærmest ubegrenset. Dette krever politisk vilje og et tverrfaglig samarbeid i nye tjenester og i bruk av ny teknologi. Et mål kan være at så mye som 50 % av sykehusbehandling foregår i hjemmet i nær fremtid (2).

(1) Utviklingen i moderne teknologi og IKT gjør det mulig å levere spesialisthelsetjenester på stadig nye måter og bidrar til at pasientene slipper belastende reiser til sykehus. Arenafleksible helsetjenester er helsetjenester som kan ytes på ulike steder. Det tas utgangspunkt i hvilke tjenester pasientene trenger og deretter hvor det er best for pasientene å få tjenestene levert (Nasjonal helse- og sykehusplan, 2016-2019, s.74)
(2) Regjeringen vil stimulere til nye arbeidsformer, mer bruk av ambulering, tverrfaglige team og teknologiske løsninger som telemedisin og ekonsultasjoner (Nasjonal helse- og sykehusplan, 2016-2019, s. 34)
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com