Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus og virksomheten omfatter alle skalaer; gjenstander, systemer, bygninger, by- og landskapsforming. Skolen er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 150 ansatte.

Institutt for Design på AHO er det eldste av sitt slag i Norge og er i dag en ledende internasjonalt sted for utdanning og forskning i ulike typer design.

Institutt for design har en bred tilnærming til faget. Designtenkning er viktig og relevant for samfunnet rundt oss og utfordringene vi står ovenfor. Instituttet underviser, forsker og utvikler kunnskap innen industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design.

AHOs designtilnærming er velegnet for å møte utfordringene dagens samfunn står ovenfor. Designtenkningen kan bidra til positiv forandring og forståelse, løse komplekse problemer og avdekke nye muligheter. Designfaget utdanner tilpasningsdyktige, innovative, kommunikative designere, samtidig som de utvikler en bred, integrert, tverrfaglig tilnærming til designprosessen. Historisk har instituttet fokusert på Industridesign, men i dag inkluderer det også interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design.

Som forskningspartner i Senter for fremtidig helse (C3), har AHO hovedansvaret for tema 1:
Patient-centric healthcare delivery empowering the patient, with expertise in the co-design of services, particularly processes that integrate multiple views and disciplines. Mer spesifikt er AHO ansvarlig for arbeidspakke 1,2 og 3 i C3:

WP1 – Utvikle en felles visjon for pasienten i 2025 (med alle C3 partnere) – WP1 er designet til å supportere oppstarten av C3 igjennom utviklingen av en felles visjon og strategi for C3.

WP 2 – Utvikling av et innovasjonsverktøy for pasient-sentriske prosesser og tjenester. WP2 vil utvikle et innovasjonsverktøy for basert på «co-design» tilnærming og «cross-functional teams». An action research approach using case projects together with C3 partners will be used to develop and validate support tools, and these will then be converted into an innovation toolbox of shared resources for diffusion throughout the participating organizations.
http://designresearch.no/projects/tools-for-co-creation/about

WP3 - Development of a patient-centric innovation lab at C3. WP3 will explore in what way an ‘innovation lab’ can be constructed and what its content should be, such that it creates maximum change toward patient centricity in the health services developed by C3. http://designresearch.no/projects/developing-a-patient-centric-innovation-lab-for-future-healthcare/about


For å se mer om AHO og C3:
http://designresearch.no/projects/centre-for-connected-care-c3/about
Kontakt for AHO hos C3:
Marianne Støren Berg
E-post: Marianne.Storen.Berg@adm.aho.no
Tlf. +47 92 60 36 65


AHO
Arkitektur - og designhøyskolen i Oslo
Maridalsveien 29
Tel: 22 99 70 00

www.aho.no
www.designresearch.no
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com