Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
Abelia skal være en drivkraft for kunnskapssamfunnet, og jobber for at innovative bedrifter kan bidra med kompetanse og teknologi i utviklingen
av fremtidens helsevesen.

Ved å legge til rette for at norsk næringsliv løser våre egne helseutfordringer, skaper vi samtidig en norsk vekstnæring med eksportpotensial som gir mange kunnskapsarbeidsplasser. 
Kontakt

Steinar Q. Andersen

Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 906 71 341
E-post: 
steinar@abelia.no

https://www.abelia.no/
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com