Tilbake

Fagdag om innkjøp og innovasjon i helsesektoren

Hvor og når
Tid8. november kl 10-15
StedHandelshøyskolen BI - campus Oslo, rom: A2-030
Meld påklikk her
Her kommer påmelding for markedsdialog 27/9


 
Ingen filer er lagt til.
Institutt for markedsføring og C3 - Senter for fremtidig helse inviterer til fagdag onsdag 8. november. Søknadsfrist 3. november - meld deg på her.

 

Foredragsholdere

 

Henrik Jensen Postdoktor stipendiat / forsker Handelshøyskolen BI / C3 – Senter for fremtidig helse
Jon Bingen Sande Førsteamanuensis i markedsføring / forsker Handelshøyskolen BI / C3 – Senter for fremtidig helse
Henrik Plym-Forshell Head of Laboratory and Digital Diagnostics Tieto Healthcare and Welfare Solutions
Morten Lund Forretningsadvokat og høyskolelektor Handelshøyskolen BI
Elvur Thorsteinsdottir Innkjøpssjef Stavanger kommune 
Marianne Sigurdsen Schwerdt Prosjektleder Stavanger kommune
 


Velkommen

Gode kunde—leverandør-relasjoner: hvordan de bygges og gir resultater

Markedsførere og strategiforskere har gjennom flere årtier forsket på hva som gir gode kunde-leverandørrelasjoner og hvilke resultater det gir. Jensen og Sande vil både fortelle om de store linjene i denne forskningen og de særlige utfordringer som offentlig sektor står overfor.

Case-presentasjon: 10 år med patologitjenester fra Tieto – langsiktig avtale med insentiver for innovasjon

Tieto har inngått en 10-årig avtale (10 år med mulighet for forlengelse på maks 10 år til) med Vestra Götaland for å digitalisere patologi-prosessene. Det er store forventninger om at dette vil gi signifikant bedre tjenester til pasientene med kortere ventetid på testresultatene og tidligere behandling. Dette er nøkkelen til mer effektiv kreftdiagnostikk. Innovasjon er en viktig del av denne kontrakten. I dette foredraget får du innblikk i denne avtalen og hvordan den er bygget opp kommersielt, hvilke insentiver som er knyttet til forretningsresultater, innovasjon og næringsutvikling.

Lunsj

De nye reglene for offentlig innkjøp

Morten Lund var forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Vogt & Wiig i ca. 30 år og har etter det vært ansatt som høyskolelektor ved handelshøyskolen BI i ca. 7 år. Han vil fortelle om de nye reglene for offentlig innkjøp.

Case-presentasjon: Norges første innovasjonspartnerskap

For første gang i Norge lyses det ut konkurranse under den nye bestemmelsen Innovasjonspartnerskap i lov om offentlige anskaffelser. Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre som legger til rette for at oppdragsgiveren i en og samme anskaffelse kan få utviklet innovative løsninger, for så å ha en opsjon på å kjøpe den utviklede løsningen. Stavanger kommune ønsker å gå sammen med private leverandører om å utvikle nye løsninger for aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Nye løsninger kan omfatte både teknologi, produkter, system eller arbeidsmetoder. I dette foredraget får du innblikk i prosessen for å etablere og gjennomføre innovasjonspartnerskap.

Åpen diskusjon

Kaffe/frukt og mingling

 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com