Tilbake

Innbyggerne i førersetet

Hvor og når
TidUTSATT TIL 2018
StedArkitektur- og designhøgskolen, Oslo
Meld påklikk her
Her kommer påmelding for markedsdialog 27/9


 
Ingen filer er lagt til.
OBS! Utsatt til 2018!
AHO inviterer alle partnerne i C3 til deltagelse i Strategisandkasse 2017 - 27.10 og 1. og 16. november! Påmeldingsfrist 13. oktober!

Hvordan bør fremtidens helse se ut når innbyggerne er i førersetet? Dette er tema for den første Strategisandkassen i C3, der vi gjennom tre workshops vil utforske temaet med utgangspunkt i KOLS som case. Målet er at brukerne får en bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. KOLS som case vil også ha overføringsverdi til andre - blant annet multisyke eldre.

 

 

Strategisandkassen er en del av C3 WP3 Innovation Lab og har som formål å diskutere, belyse, samt utvikle strategier for store og overordnede spørsmål om fremtidens helse på tvers av C3 partnere. Sammen vil vi utvikle langsiktige og visjonære løsninger for å kunne svare på noen av de største utfordringene som helsevesenet har i dag. Vi har utviklet en serie med aktiviteter som foregår over to halve, samt en hel dag. Sammen vil vi utvikle langsiktige og visjonære løsninger for å kunne svare på noen av de største utfordringene som helsevesenet har i dag. Disse kan resultere i nye C3 prosjekter og programmer.
Vi ønsker deltagelse fra relevante C3 partnere.

Påmelding

Påmelding skjer ved å sende en mail til Sara Hardy på AHO: sara.hardy@aho.no med en kort beskrivelse av hvordan Strategisandkassen er relevant for deg/din organisasjon. Vi har begrenset plass (max 25 deltagere), så vi vil prioritere partnere som vi vurderer som mest relevant for en god prosess. Påmeldingsfrist 13. oktober

Tid:

27. oktober 9-12

1. november 8-16

16. november 9-12

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen, Oslo

Les mer om tankene bak Strategisandkassen ved å gå inn på: https://c3connectedcare.tumblr.com

eller les mer her:

STRATEGISANDKASSEN


Bakgrunn
C3 har som formål å fostre samarbeid mellom offentlige, kommersielle- og forskningspartnere for å forandre helse på nasjonalt nivå, med fokus på innbygger-sentrisk utvikling.

offentlig_kommersiell_forskning
 

Strategisandkassen kombinerer et fokus på samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner, for å utforske, diskutere samt lage strategier for hvordan C3 skal takle C3’s 5 overordnede temaer.

Videre har C3 identifisert 5 fokusområder:
 

1.    Barn og voksne i sykehus hjemme
2.    Mental helse med nye øyne
3.    Jeg sitter i førersetet for egne helsebehov
4.    Sikker og lett tilgjengelig IKT
5.    Jeg kan gjøre mer selv

Strategisandkassen gir mulighet for å kombinere begge disse perspektivene på et tidlig nivå i utviklingen.
 

Hva er Strategisandkassen?
Strategisandkassen er en del av C3 lab og har som formål å utforske, diskutere samt lage strategier for hvordan C3 skal takle disse overordnede temaene, samt gjøre en forskjell på nasjonalt nivå.

Strategisandkassen:

•  Bygger videre på arbeidet utført i WP1: Scenarier 2025

•  Er en del av AHO’s WP3: C3 lab

•  Kombinerer og anvender metoder og verktøy fra tjenestedesign og Design Thinking

•  Opererer på et tidlig stadie, før prosjekter igangsettes, eller tidlig i prosjektforløp

•  Tar utgangspunkt i helsemessige utfordringer på overordnet nivå, og gjennomfører en prosess for å lage strategier for en løsning. Ikke kortsiktig, men langsiktig tenkning.

•  Kan sammenlignes med MindLab i Danmark, Policy Lab i UK og Experio Lab i Sverige.


I innovasjonsspråket er Strategisandkassen den første del av et trippel-diamant innovasjonsforløp. Man starter med en utfordring, gjennomfører noen aktiviteter som gir innsikter, forståelse og ideer til løsning (divergerende prosesser), for så å bringe all viten sammen mot en strategi (konvergerende prosess).

 
Strategisandkassen gjennomfører de første fasene i utvikling av langsiktige strategier, før en spesifikk løsning er identifisert. Den inngår derfor fint i sammenheng med andre innovasjonsaktiviteter i C3, og bidrar til en helhetlig innovasjonsprosess for C3.


Første pilot høsten 2017
Den aller første pilotutprøvingen av Strategisandkassen gjennomføres høsten 2017. Innholdet vises i følgende modell, og er tenkt gjennomført over tre workshops på AHO:

27. oktober, kl. 9-12:
En halv dag om aktører og verdiutveksling


1. november, kl. 8-16:
En hel dag med brukerbehov, offering/meaning, scenarier (anvendelse av WP1) og teknologi


16. november, kl. 9-12: En halv dag med strategiutforming


Fokus er på Innbyggerne i førersetet, og vi anvender KOLS som case for å være konkrete for både Oslo kommune og Larvik kommune.  Målet er at brukerne får en bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser. KOLS som case skal ha overføringsverdi til andre som eksempelvis multisyke eldre og vil ende med en strategi for veien videre.


Roller og ansvar
AHO er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av C3 lab, samt forskning knyttet til dette. AHO vil videreutvikle temaene og fasilitere workshops i Strategisandkassen. Partnere bidrar med spesialistkompetanse, vitensdeling, egne ressurser, samt å bringe et positivt og nysgjerrig ‘mindset’ til workshopene.

C3 som helhet velger ut temaet for hver Strategisandkasse. Piloten i 2017 er valgt i samarbeid med kommunene Larvik og Oslo.

 
Strategisandkassen skal i 2017 gjennomføres som tre workshops som belyser ulike aspekter av temaet: Innbyggerne i førersetet. Vi bruker kommunene Larvik og Oslo som case-partnere.
 

Hvem kan delta?
Strategisandkassen er åpen for alle partnere i C3, men på grunn av begrenset plass, vil partnere som har relevante aktiviteter knyttet opp til temaet ‘Innbyggere i førersetet - med fokus på KOLS’ bli prioritert.
 

Forventede resultater
Vi forventer at Strategisandkassen vil resultere i en eller flere av følgende:

•  Nye prosjekter eller programmer

•  Kunnskap og forståelse i et langsiktig perspektiv

•  Nye former for samarbeid på tvers av organisasjoner, fag og institusjoner

•  Strategier og taktikk for partnere og C3

•  Evt. ny policy, nye start-ups mm.
 

Påmelding
Påmelding skjer ved å sende en mail til Sara Hardy på AHO: sara.hardy@aho.no med en kort beskrivelse av hvordan Strategisandkassen er relevant for deg/din organisasjon. Vi har begrenset plass, så vi vil prioritere partnere som vi vurderer som mest relevant for en god prosess. Påmeldingsfrist 13. oktober.

C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com