Tilbake

Hvordan kan ny teknologi gi eldre med kreftdiagnose bedre livskvalitet?

Hvor og når
Tid24. august
StedForskningsparken
Meld påklikk her
Her kommer påmelding for markedsdialog 27/9


 
Ingen filer er lagt til.
Bedre livskvalitet for våre eldre: Skulle-ønske-jeg-hadde-workshop 24. august (lett frokost fra kl 08:00, møtestart 08:30)

Arrangementet gjennomføres av Oslo Medtech i samarbeid med Oslo Kommune og Kreftforeningen

Du bør delta dersom du jobber i en bedrift innenfor velferdsteknologi, m-helse og e-helse, er innkjøpsansvarlig i kommuner samt ansatte i andre relevante virksomheter. Alle er velkommen.
Ingen filer er lagt til.

Til tross for at de fleste som rammes av kreft er eldre mennesker, har det vært forholdsvis lite fokus på denne pasientgruppens behov. Den eldre kreftpasienten har ofte også andre sykdommer og nedsatt funksjonsevne som gjør kreftsykdommen mer krevende. Kreftforeningen og Oslo Kommune ønsker å rette fokuset på hvordan vi bedre kan hjelpe eldre som får kreft.  Det er viktig å poengtere at flere av disse behovene er sammenfallende med behovene til eldre som rammes av andre alvorlige sykdommer.

Sammen med Oslo Medtech har Kreftforeningen gjort en kartlegging av pasientgruppens behov og utfordringer, og koordinert dette med de mål Oslo Kommune har for pasientgruppen. Vi vil invitere offentlige og private virksomheter til et innovasjonsseminar med fokus på hvordan vi kan møte behovene med teknologi som kan gjøres tilgjengelig for brukerne ved offentlige anskaffelser. Seminaret er aktuelt for aktører som er opptatt av innovasjon som gir bedre livskvalitet for eldre, og som gjør at de kan bo i hjemmet sitt så lenge som mulig.
 

Prognoser viser at dersom vi fortsetter å jobbe som vi gjør i dag, vil vi i 2030 ha et underskudd på 55.000 helsearbeidere, spesielt innenfor pleie og omsorg. For at vi skal kunne gi de eldre brukerne gode velferdstilbud må vi tenke annerledes. Nye løsninger må utvikles, og gode eksisterende løsninger må gjøres tilgjengelig for brukerne.  Kommunebudsjettene er stramme. Hvilke løsninger møter behovene til brukerne best, og kan vi tenke nye forretningsmodeller?
 

C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com