Tilbake

C3 slår et SLAG for fremtidens helsetjeneste!

Hvor og når
Tid
Sted
Meld påklikk her 
Ingen filer er lagt til.
Onsdag denne uken ble det offentliggjort at vårt "Senter for fremtidig helse" - C3 tildeles penger for å utarbeide bedre tjenester og løsninger for oppfølging av slagpasienter - en stor og viktig pasientgruppe.

 
Innovasjonspartnerskap betyr at offentlige virksomheter går sammen med næringslivet i å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.

Innovasjon Norge har fra 1. januar i år gjort innovasjonspartnerskap til en ny konkurranseform. Det skal gjøre det lettere for offentlig sektor og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter.

Målet er et styrket samspill mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter. Sunnaas Sykehus og Oslo kommune er de som her har fått topplederforankring for å gjennomføre fremtidig anskaffelser. Dette blir bra for C3! 

På bildet fra venstre: Elisabeth Bø (fysioterapeut og forsker, OUS), Mona Skaret (divisjonsdirektør vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge), Bent Høie (Helse - og omsorgsminister), Kari J Kværner (senterdirektør, C3), Jan Schwencke (brukerrepresentant, LHL Hjerneslag) og Vibeke Jane Ljungmann (spesialfysioterapeut, OUS)

Les mer hos Innovasjon Norge: Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentlige
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com