Tilbake

C3 slår et SLAG for fremtidens helsetjeneste!

Hvor og når
Tid
Sted
Meld påklikk her
Her kommer påmelding for markedsdialog 27/9


 
Ingen filer er lagt til.
Onsdag denne uken ble det offentliggjort at vårt "Senter for fremtidig helse" - C3 tildeles penger for å utarbeide bedre tjenester og løsninger for oppfølging av slagpasienter - en stor og viktig pasientgruppe.

 
Innovasjonspartnerskap betyr at offentlige virksomheter går sammen med næringslivet i å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Hensikten er å få utviklet løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det tar utgangspunkt i et offentlig behov, krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om å utvikle nye løsninger til bruk i offentlig sektor.

Innovasjon Norge har fra 1. januar i år gjort innovasjonspartnerskap til en ny konkurranseform. Det skal gjøre det lettere for offentlig sektor og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter.

Målet er et styrket samspill mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter. Sunnaas Sykehus og Oslo kommune er de som her har fått topplederforankring for å gjennomføre fremtidig anskaffelser. Dette blir bra for C3! 

På bildet fra venstre: Elisabeth Bø (fysioterapeut og forsker, OUS), Mona Skaret (divisjonsdirektør vekstbedrifter og klynger, Innovasjon Norge), Bent Høie (Helse - og omsorgsminister), Kari J Kværner (senterdirektør, C3), Jan Schwencke (brukerrepresentant, LHL Hjerneslag) og Vibeke Jane Ljungmann (spesialfysioterapeut, OUS)

Les mer hos Innovasjon Norge: Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentlige
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com