Tilbake

Frigjørende helseledelse for innovasjon, omsorg og kvalitet

Registration
When and where:
Tid21. oktober 12:00-16:00
StedBI Senter for Helseledelse
Meld påklikk her

 
BI Executive har en rekke skreddersydde Master programmer for ledere i offentlig sektor, herunder bl.a. «Nasjonal Lederutdanning for Primærhelsetjenesten» på oppdrag av Helsedirektoratet. BI’s Senter for Helseledelse inviterer i den forbindelse til et åpent fagseminar om helsetjenestens lederutfordringer nå og i fremtiden.
Helsetjenesten krever stadig mer samhandling på tvers av organisasjonsenheter og linjeledelse. Engasjerende ledelse av høykompetente medarbeidere mot en stadig mer dynamisk og ukjent fremtid er en gjennomgående utfordring. Det forventes god styring, støttende ledelse og samtidig innovativ utvikling av tjenestene med nye og mer effektive løsninger. Kravene til kvalitet og omsorg øker og endrer innhold og karakter. Helseledere trenger derfor å bygge handlingsrom for seg og sine medarbeidere for å kunne utvikle et stadig bedre tilbud for flere pasienter i rammen av kryssende hensyn og forventninger. Til å belyse disse utfordrende problemstillingene har vi invitert et knippe internasjonalt og nasjonalt anerkjente og erfarne innledere.

Se vedlagte program
System provided by GetShop AS - www.getshop.com