Tilbake

Innovasjonspartnerskap

Registration
When and where:
Tid
Sted
Meld påklikk her

 
Ingen filer er lagt til.
Prosjektet heter "Et SLAG for fremtidens helsetjeneste", og skal sammen med næringslivsaktører tilstrebe å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom C3 - Centre for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune for å utvikle nye, smarte løsninger for slagrammede sammen med kommersielle partnere - et innovativt partnerskap.

Formålet er å utvikle nye løsninger som hjelper slagrammede å gjenvinne så mye som mulig av funksjonaliteten de har tapt etter slaget. Løsningen skal sikre at pasientene får riktig type trening og riktig mengde trening også etter at de har forlatt rehabiliteringsinstitutsjonen. At løsningen motiverer til bruk er en vesentlig faktor for å sikre mengdetrening. 

Hva er et innovasjonspartnerskap?


Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem nye løsninger for å løse et spesifikt behov.

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenkning og innvasjons. Oppdragsgiver og leverandørmarkedet skal i større grad samarbeide med å utvikle en løsning på varer og tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe uten å gå veien om konkurranse først.

Ved innovasjonspartnerskap kombinerer du utviklingsfasen og det eventuelle kjøpet i en og samme kontrakt. Anskaffelsen skal bidra til ny verdiskapning og vekst i næringslivet.
 

Prosjektets fem faser


Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom C3, Sunnaas sykehus og Oslo kommune og leverandører, forsknings- og utviklingsmiljøer. I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:
 • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
 • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
 • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
 • Selve utviklingensarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
 • Etter hver fase kan oppdragsgiver, basert på delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet.
For mer informasjon om innovasjonspartnerskap se link:
https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap

Prosessen er delt inn i 5 faser,

Fase 1. Behov

C3, Sunnaas sykehus og Oslo kommune gjennomførte i mars og april tre workshoper for å identifisere og avdekke behov som kunne være aktuelle. Der ble det brukt en metodikk utviklet av AHO som kalles strategisk sandkasse.

Behovsbeskrivelse vil bli lagt ut medio august

Fase 2. Markedsdialog

Gjennom offentliggjøring av behov vil det bli invitert leverandører til markedsdialog om identifisert behov under Oslo Innovation Week den 27/9.

Alle presentasjoner og deltagerliste fra markedsdialogen i Oslo Rådhus finnes under arrangementet Markedsdialog.
 

Fase 3. Konkurranse

Planlagte aktiviteter i fase 3 er:
 • Utarbeide konkurransegrunnlag, maler og avtaler
 • Prekvalifisere minst tre søkere
 • Forhandling om innledene tilbud
 • Endelig tilbud etter forhandlingene
 • Tildeling av partnerskapskontrakt med kjøpsopsjoner/forpliktelse

Fase 4. Utvikling

Planlagte aktiviteter i fase 4 er:
 • Gjennomføring av en eller flere innovasjonsprosesser
 • Testing og verifisering av løsning
 • Bud på løsningene som vil være tilgjengelige for kjøp
 • Samarbeid med følgekommunene
 • Risikoavlastning/vederlagt etter milepæler i utviklingen
 • Løsninger som har internasjonalt konkurransepotensial

Fase 5. Kjøp/marked

Planlage aktiviteter i fase 5 er:
 • Beslutte kjøp av ferdigutviklet løsning i henhold til kjøpsopsjon
 • Ferdigstille og inngå kjøpsavtale
 • Kjøp og implementering
 • Spredning av løsning
 • Viktig for å skape et marked


Kontaktinformasjon

Prosjektleder
Samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus
Mobil: 99457484
E-post: Kirsten.Saether@sunaas.no
 
System provided by GetShop AS - www.getshop.com