Tilbake

Nye helsetjenester, arbeidsprosesser og datastrømmer: Hvilke muligheter og begrensninger gir eksisterende teknologi?

Registration
When and where:
Tidmandag 31.10.2016 kl. 9.00-13.00
StedInstitutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, rom 5370 (5. etasje)
Meld påklikk her

 
Ingen filer er lagt til.
Workshop mandag 31.oktober!
Ny teknologi gir muligheter for å tilby helsetjenester på nye måter, for eksempel gjennom avstandsoppfølging av pasienter. Dette vil kreve endringer i arbeidsprosesser og IKT-løsninger. I denne workshopen søker vi å få dele kunnskap om ulike løsninger for informasjonsinnsamling

Nye typer data kan samles inn, innsamling og kommunikasjon kan foregå mer eller mindre kontinuerlig, og informasjonen kan brukes både til å overvåke i sann tid og som grunnlag for senere analyser og læring. Dette gjør at man kan stille spørsmålet om løsninger som er basert på meldings-utveksling eller dokumentutveksling er tilstrekkelig, eller om man også bør se til andre standarder for slik dataoverføring, som HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Workshopen vil belyse ulike sider ved informasjonsutvekslingen for nye tjenester som innebærer pasientgenererte data.
 

Det vil bli presentasjoner fra Dignio (som har to av de nasjonale pilotene på avstandsoppfølging), as Oslo Kommunes eVIK-satsing (Elektronisk Velferdsteknologisk Informasjonsknutepunkt), fra Direktoratet for e-helse (arkitekturarbeidet i det nasjonale Velferdsteknologiprogrammet) og fra Siemens Healthcare (om løsninger for å integrere pasient-genererte data i EPJ).
 

Tid og sted:
mandag 31.10.2016 kl. 9.00-13.00 (inkl. lunsj), Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo, rom 5370 (5. etasje)
 

http://www.mn.uio.no/ifi/om/finn-fram/ 
 

Påmelding innen 27.10. 2016: https://nettskjema.uio.no/answer/76523.html 

System provided by GetShop AS - www.getshop.com