Tilbake

EHiN Future Health - 15. til 16. november 2016 i Oslo Spektrum

Hvor og når
Tid15. og 16. november
StedOslo spektrum
Meld påklikk her
Her kommer påmelding for markedsdialog 27/9


 
Ingen filer er lagt til.
Visjon: Norge ønsker å være i front med å forme fremtidens helsetjenester.

Om konferansen

I 2014 og 2015 arrangerte Helsedepartementet i Norge og IKT-Norge en nasjonal e-helsekonferanse; EHiN – e-helse i Norge. I 2016 vil EHiN Future Health bli større enn noen gang tidligere. Med oss har vi også Nasjonalt Senter for e-helseforskning, og har inkludert European Telemedicine Conference (ETC 2016) som en del av konferansen. Bakgrunnen for konferansen er å fremme Norge som en e-helsenasjon, og samle alle aktuelle aktører fra norsk -og internasjonal helsesektor og IT-bransje til en felles arena.

EHiN Future Health 2016 er organisert med støtte fra IT-bransjen så vel som norsk offentlig helsesektor. Prosjekteiere er IKT-Norge og NSE. Det vil være en bred gruppe av partnere fra helsesektoren og en utvidet deltakelse fra næringslivet.

Konferansen vil for en stor del gå på engelsk, men med 7 parallelle spor vil det til en hver tid være minst 1-2 spor på norsk. Det vil være et eget spor på Velferdsteknologi, som stort sett vil gå på norsk.

Spor og program

Det vil være egne spor for både EHiN og ETC, men hele konferansen og messen vil bli fullt integrert. Deltakere vil være fri til å besøke alle stands og presentasjoner. I tillegg vil det bli plenumssesjoner og EHiN Future Health 2016 vil ha en felles åpning og en middag med nettverksmuligheter.

Konferansen inneholder foredrag på både norsk og engelsk, og foredragsholderne kommer fra hele verden. Industrien vil være representert av både norske og internasjonale selskaper. Denne nettsiden består primært av innhold på engelsk, men konferansen vil i hovedsak være rett mot et norsk publikum. Språk på foredrag vil være tydelig merket i programmet.
 
C3 - Centre for Connected Care
Ullevaal Hospital, Kirkeveien 166, building 2 H, ground floor
Mail: c3@ous-hf.no


Copyright C3 - Centre for Connected Care
Levert av: 
Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com